PROXIMA ACTUACION : jueves, 25 de agosto, 2016 - Betanzos-A Coruña